top of page

Col·laboren en la producció

En conformitat amb el que es preveu en l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, 08.04.2015), informem que l'espectacle MADONNA ha rebut la quantitat de 23.700€ per a la seua producció, per part de l'INsTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)

Col·laboren en la gira

bottom of page